SermantSermant
Menu left
line Home line Ontstaan line Nieuw line Promoties line foto's line Verhuur line Merken line Contact line Verkoopsvoorwaarden line

Verhuurvoorwaarden


Bij het reserveren van de door ons verhuurde goederen dient de identiteit van de ontlener opgegeven te worden, voor verenigingen de identiteit van de verantwoordelijke of contactpersoon. Wij behouden ons het recht een reservatiesom aan te rekenen die overeenkomt met de huurprijs van de goederen met een minimum van 15 euro.

AFHALING :

De door de ontlener gereserveerde goederen worden door ons in degelijke verpakkingen klaargezet en kunnen afgehaald worden vanaf vrijdagnamiddag en zaterdag tijdens de openingsuren. De persoon die de goederen afhaalt, dient zijn volledige identiteit op te geven. Tevens dient door deze persoon de borgsom betaald te worden. Deze bedraagt het dubbele van het huurgeld (min.15 euro) met uitzondering van het kookgerei waarvan de waarborg afzonderlijk vermeld staat. De goederen reizen op verantwoordelijkheid van de ontlener, wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor breuk of verlies van de geleende goederen tijdens vervoer of gebruik ervan. De ontlener staat zelf in voor het in- en uitladen van de goederen !!

TERUGBRENGEN :

Alle goederen dienen uiterlijk op maandag tussen 13u30 en 18u of dinsdagvoormiddag teruggebracht te worden. Alles moet degelijk afgewassen en afgedroogd in onze originele verpakking teruggebracht worden. Indien slecht afgewassen of afgedroogd, zullen wij het verschil tussen de borgsom en de huurprijs niet terugbetalen. Beschadigde goederen kunnen door ons niet meer verder verhuurd worden en zullen net als ontbrekende goederen worden aangerekend.

ANNULATIE :

In geval van annulatie behouden wij ons het recht de betaalde som bij reservering te beschouwen als schadevergoeding.

 
© Copyright 2021 | Sermant | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved